• Blog,  Tantra

    Tantra Jako Doświadczanie Życia

    Tantra Tantrą zainteresowałam się kiedy wyprowadziłam się z miasta rodzinnego. Wówczas jednak moje skojarzenia wokół tego słowa były takie, jak większości osób. Pojęcie to ograniczałam do technik oddechowych, medytacji mających na celu uwolnić tę rozkosz z ciała, jaka przez wierzenia…