• Blog,  Duchowość i rozwój

    Umieramy Nie Raz

    Myślisz, że śmierć jest przejściem, które cię dopiero spotka? Myślisz, że śmierć jest końcem? Myślisz, że śmierć zdarza się raz? My(ś)lisz się tak bardzo. Śmierć nadchodzi zawsze, gdy twoje stabilne, zbudowane przez lata ego się rozpada. Nadchodzi zawsze, gdy umiera…