BLOG

Blog jest o relacjach, komunikacji z innymi, lecz przede wszystkim o dialogu ze sobą. Piszę o moim dojrzewaniu do samodzielności i przekraczania granic, których nie mogli przekroczyć moi przodkowie. Piszę na pograniczu filozofii. Piszę o głębi mej duszy i jej wyrażaniu się w realnym świecie. Wreszcie – piszę o byciu człowiekiem, takim, do którego powołał mnie Bóg, w pełni świadomym i odpowiedzialnym za siebie i swe wybory, a do którego dojrzewa się przez całe życie.