Blog,  Duchowość i rozwój

CZYM JEST UZALEŻNIENIE?

Czym jest uzależnienie?

Terminologia 

Słyszałam powiedzenie: uzależnić można się od wszystkiego, czemu dasz władzę nad sobą. Samo określenie jednak – UZALEŻNIENIE – oznacza: zależeć od… być zależnym od… „mój stan bycia, istnienia jest uzależniony od…”. Według Totalnej Biologii, człowiek, który jest uzależniony od czegokolwiek bardzo często nosi w sobie i wspomnienie przodka, który wszystko utracił. Tak więc głównym konfliktem leżącym u podłoża uzależnień jest poczucie braku: przestrzeni, miłości, wolności, czułości itd.

Uzależnienie jest informacją o pustce

W każdym nałogu tkwi tęsknota, za życiem w sposób, w jaki chciałby ktoś żyć, tęsknota za wyrażeniem siebie, swojej osobowości. Nie akceptując swego wizerunku dąży się do ideału, próbując osiągnąć inną, wyższą świadomość. Żyjąc w uzależnieniu, doświadcza się tęsknoty za innym sobą, za sobą wyobrażonym. Tak długo dopóki uzależnienie kieruje życiem, tak długo nie doświadcza się świadomego życia „tu i teraz”, świadomego bycia w sobie i akceptacji swojej osoby.

U osoby uzależnionej od jakiejkolwiek używki często dominuje poczucie głębokiego smutku, poczucia winy, ale i odwagi. Kto doświadcza w sobie głębokiego smutku, odczuwa przymus wyzwolenia więcej odwagi. Wpada jednak w pętlę pewnej powtarzalności. W wyniku poczucia winy pragnie przerwać nawyk sięgania po używkę, jednak zauważa, że jest jej niewolnikiem, a swoją wolność decydowania o sobie utraciła w momencie, gdy zamiast zmierzyć się z problemem, niechcianymi uczuciami, postanowiła uciec w nałóg.

Czy zatem istnieje wskazówka, jak można uwolnić się i wyzwolić z bycia niewolnikiem uzależnień? Istnieją ośrodki, w których stosuje się obecnie narzędzia, bardziej skuteczne niż dawniej. Kluczem jednak do uwolnienia od nałogu jest uświadomienie i zrozumienie, że to, co daje uzależnionej osobie nałóg może znaleźć tylko w sobie, w głębi swej istoty. Dopiero gdy odnajdzie cel, dla którego narodził się i żyje, wówczas odnajdzie swoją wolność i odzyska utraconą tożsamość.

Podziel się swoimi przemyśleniami

%d bloggers like this: