Blog,  Relacja z wewnętrznym dzieckiem

Dziecko a nauka konsekwencji – czym ma być „kara”?

Czym jest kara?

 

Według Słownika Języka Polskiego, słowo kara ma dwa znaczenia:

– pierwsze – jeste to środek wychowawczy stosowany wobec osoby, która zrobiła coś złego;
– drugie –  środek represyjny względem osób, które popełniły przestępstwo.
W obu przypadkach jednak, nie wskazuje na zmianę i poprawę.

Nie lubię używać słowa kara, w odniesieniu do dzieci. Nie dlatego, że jestem pobłażliwa, ale ze względu na złe skojarzenia wokół samego nazewnictwa. Często mówimy: „kara musi być”, „masz karę za to i za to”, ale czy ta kara jest nauką dla dziecka czy wyładowaniem swojej frustracji? Zdecydowanie wolę używać słowa konsekwencja lub nauczka, gdyż zakłada ono rozwój dziecka na podstawie  swych wcześniejszych zachowań i działań. Sugerują ponoszenie konsekwencji za swoje niewłaściwe zachowanie lub zaniechanie tego, co należało zrobić i o co rodzic prosił.

Odpowiedni rodzaj konsekwencji

Nauczka dla dziecka zawsze powinna być dostosowana do wieku, czynu i powinna wynikać z wcześniejszego zaniechania.

A teraz konkrety i przykłady.

  • Jeśli córki nie zmywają i nie wywiazują się z grafiku na bieżąco, mają więcej do zmywania, co zajmuje im więcej czasu, który mogły spędzić przyjemniej.
  • Spóźniają się z powrotem do domu o ustalonej godzinie – następny raz są krócej o te minuty, o ile się spóźniły. Jeśli sytuacja się powtarza, odpuszczamy sobie wyjście.
  • Jeśli piesek czy kot nie został przez nie wyprowadzony na czas, i załatwił się w domu, one sprzątają. 

Ja byłam wcześniej mamą pobłażliwą – nawet bardzo. Musiałam sama wypracować metody, które na moje dzieci działają, ale nauczyć się własnej konsekwencji wobec nich.

Nauka konsekwencji i odpowiedzialności dla dziecka, czy nastolatki ma uczyć myśleć, uczyć przewidywać po to, by wzbudzić pożądane zachowanie. Ma kształtować w nim bycie życzliwym, ale nie naiwnym człowiekiem. Ważne przy tym, by dziecko widziało i czuło, że konsekwencja nie jest odegraniem się, ale wypływa z troski o nie. 

Wypracowanie odpowiedniej metody nauki odpowiedzialności, uczy również nas – dorosłych, zachowania spokoju i rozważnego dobierania metod. 

Pamiętajmy! Dzieci są dla nas doskonałymi  nauczycielami, ponieważ poruszają w nas te cechy, które są niedojrzałe i wymagają wychowania. 🙂 

 

 

 

 

Podziel się swoimi przemyśleniami

%d bloggers like this: