Blog,  Duchowość i rozwój

Potencjały twych przodków

Predyspozycje pokoleniowe

Przychodzimy na świat jako nieuformowane umysłowo jednostki, mamy mózg – biologiczny, ale nie mamy uformowanego umysłu. To kształtowanie umysłu odbywa się przez rodziców, bliskich, nauczycieli, autorytety religijne czyli generalnie przez środowisko i kulturę. Zatem jakiż to w przyszłości mamy wybór?

Jednak już od samego narodzenia są w nasze istnienie wpisane predyspozycje, które otrzymujemy zgodnie z działaniami, emocjami naszych przodków.  Ich historie, tajemnice, przeżycia w pewnym sensie determinują nasze wybory i działania.

Niewyrażony Duch pokoleniowy pragnie i wręcz domaga się ujawnienia. Duch – energia męska: gotowość do działania, tworzenia, dynamika. Tę kreację wdrażają w życie z pokolenia na pokolenie, ojciec, dziadek, pradziadek itd.

Może warto zastanowić się czy w naszym rodzie Duch miał prawo i odwagę poprzez mężczyzn wyrazić swoje zdolności i umiejętności w materii? Czy mężczyźni działali? Przynosili pieniądze? Czy raczej byli ulegli, bierni lub poddani swoim kobietom. Jakie mieli możliwości tworzenia i kreowania? Jakie zawody wykonywali?

Nie jedno podobieństwo odnajdziesz w sobie z dziadkiem, pradziadkiem lub ojcem.

Przerwana energia

Pamiętajmy, że oni mieli również swoje marzenia i pasje, które wdrożyli w życie w mniejszym lub większym stopniu. Być może nie mieli okazji lub ich działania zostały nagle przerwane, przez nagłą śmierć, wojnę. Niewyrażona ich energia twórcza domaga się kontynuacji lecz w sposób, który jest odpowiedni dla nas, w nasz wyjątkowy i indywidualny sposób. Ten rodowy i niepowtarzalny potencjał Ducha Kreacji pragnie być odnaleziony, zauważony i ujawniony w świecie po to, by świat ulepszać, by podążać za wartościami, które nie zawsze mają dziś siłę przebicia.

Nie piszę tutaj o sukcesie, o brnięciu ślepo za władzą, za zachciankami ego, ale o pasji. O tym, co wprawia Cię w stan zachwytu i radości, o tym co porusza Twoje serce i za czym chce podążać ciało. Zwróć uwagę na to, co powoduje, że masz poczucie sensu istnienia i działania, wbrew wszystkim i wszystkiemu. Wbrew logice innych ludzi, którzy próbują Cię ustawić tak, byś zmieścił się w kanonie ich wyobrażeń.

Podziel się swoimi przemyśleniami