Blog,  Tantra,  Związek i relacje

Przejawy Archetypu Lilith

Dlaczego tantra?

Piszę czasem sporo o sobie. Czuję potrzebę podzielenia się z wami moimi „odkryciami” i zrozumieniem pewnych prawd. Piszę czasem o emocjach, jakie towarzyszą mi, o transformacji, która nie zaszłaby gdyby nie trudne wydarzenia. One bowiem w sposób bolesny zmuszały mnie do porzucenia zapętlonych zachowań i nawyków, z których wynikała powtarzalność zachowań.

Jest we mnie silna potrzeba, aby dzielić się moją drogą, aby dawać wam to, co na przestrzeni tych 14 lat zgromadziłam. Inny powód jest taki, że jestem osobą z natury otwartą, spontaniczną. Często działam impulsywnie i pod wpływem chwili. Słyszałam nie raz od znajomych: „Jesteś jak dziecko. Emocjonalna i nierozważna.”

Nazywam się Lidia Suberlak i zapraszam cię do wyruszenia ze mną w podróż do poszerzenia świadomości i odkrywania w sobie pierwotnej, dzikiej natury. Zapraszam Cię do tantry. Nie ważne czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, ważne, abyś poczuł w sobie zew do miłości i kochania się nie tylko ze swoim partnerem, ale przede wszystkim z życiem i ze światem.

Nie będę powtarzać i rozwodzić się nad moją drogą do tantry. Opisałam ją bowiem TUTAJ. Chcę raczej podzielić się z wami moimi aspektami rodowymi, jakie zaprowadziły mnie do odkrycia tego, co w życiu pragnę całym sercem robić.

Rys kobiet przodkiń

Jestem kobietą, która ma za sobą historię kobiet samotnych w związakch, w małżeństwie. Najbliższe mi kobiety wiązały się z mężczyznami, którzy byli nieobecni w domu z różnych przyczyn:

  • za wcześnie zmarli
  • pracowali na obczyźnie lub w delegacji
  • chorowali.

Może ktoś powiedzieć, że dawniej w każdym pokoleniu bywały takie kobiety. Zgadzam się, jednak istnieje różnica pomiędzy słowem „bywały”, a regułą, w której na 10 kobiet przypadało 9 tych, które cierpiały ogromną samotność w relacji. Te kobiety utrzymywały rodzinę, opiekowały się swymi rodzicami, dziadkami, dziećmi, a nawet mężami. Te warunki życia wykształciły w nich niesamowitą moc, siłę, niezależność, a wszystko po to, by przetrwać, by utrzymać rodzinę i zapewnić dzieciom w miarę godne warunki.

Zamiana ról w małżeństwie

W takim modelu relacji małżeńskiej, role się często odwracają. Kobieta zajmuje miejsce należne mężowi, nieświadoma mechanizmu okrada czasem partnera z siły i pozycji, sprawczości, przez co mężczyzna traci pewność siebie i rezygnuje z zaangażowania w życie rodzinne. Co robi mężczyzna? Broni się lub ucieka: W chorobę, uzależnienia, do innej kobiety. Staje się bezsilny lub w ekstremalnej sytuacji, walczy o skrawek siebie stosując przemoc psychiczną, fizyczną.

Jednym słowem – zamiana ról powoduje zamieszanie w porządku rodzinnym i pokoleniowym.

Kim jest Lilith

Istnieje w duchowości określenie Lilith. To pierwsza żona Adama, będąca boskim archetypem kobiecości.  Lilith pozostaje całkowicie nieświadoma. Kieruje się żądzą zemsty, a przecież jest ona emanacją, przejawieniem się Boga. Jest energią żeńską, bez której nie istnieje żadna forma, materia. Jest przestrzenią, pustką, ciemnością. Farida używa określenia – „łono Boga”. Bardzo mi się podoba to porównanie. Bez energii żeńskiej nic nie ma prawa się zamanifestować, a świadomość Boga nie może się pokazać. Lilith, to wszystko to, co niepoznane, tajemnicze.

Dla mnie Lilith, to przede wszystkim kobieta, która nie godzi się na dominację, wykorzystanie. Jest zbuntowana, nieuległa i domagająca się traktowania na równi z mężem.

A przecież tych cech często mężczyźni się boją i uciekają przed nimi. To pierwotna „dzikość”, zwierzęcość, nieujarzmiona siła, noc i ciemność.

Lilith przejawia się w każdej relacji partnerskiej. Jeżeli kobieta walczy z mężczyzną o tę dominację, odbiera mu męskość, pokazuje się w niej ta ciemna strona Lilith.

Jakie to ma odniesienie do mojego aspektu Lilith?

Ten negatyw, jaki przerzucałam na mężczyzn, uznałam w sobie szczególnie po ostatniej relacji z partnerem. Uznając i przyjmując od moich przodkiń siłę, niezależność, wybierałam podświadomie  mężczyzn słabych. Wybierałam takich, którzy chorując wymagali opieki. Trzy miesiące już po naszym ślubie, mąż w pracy miał wypadek, w wyniku którego był unieruchomiony. Myłam go, obcinałam paznokcie… przez 3 miesiące wymagał opieki. Takie sytuacje w małżeństwie generowały się dość często.

Po ostatnim związku zrozumiałam, że dążąc do nieustannego zdobywania wiedzy usiłuję za wszelką cenę udowadnić partnerowi mądrość, wyższość. Moje zachowanie jednak było odwetem za stosowaną w przemoc i niedocenianie mnie jako kobiety, moich starań i poświęcenia.

Przejawy aspektu Lilith

To, co tutaj powyżej opisałam, to podłoże, na którym kobieta może w sobie rozwinąć niechęć do mężczyzn. Pod wpływem tych czynników, Lilith może się przejawić, poprzez:

  1. niechęć czy wręcz wrogość do dzieci
  2. negowanie własnej seksualności
  3. popadanie w uzależnienia i nałogi
  4. przedmiotowe traktowanie ciała.

Już samo zauważenie takich mechanizmów w sobie powoduje zmianę w energii i uruchamia proces transformacji.

Dziś, jestem wdzięczna moim wszystkim kobietom we mnie, jakie mnie ukształtowały.

Jeżeli w jakiś sposób, to o czym piszę jest ci bliskie, to zapewnij sobie wolną chwilę i uświadom sobie swoją Lilith. Podziękuj jej za rolę, jaką spełniła i rozpocznij wędrówkę do jej wyzwolenia i ujawnienia jej mocy.

Podziel się swoimi przemyśleniami

%d bloggers like this: