Blog,  Kobieta,  Mężczyzna,  Związek i relacje

Seks a namiętność

Różnorodność potrzeb

Seks i namiętność w każdej relacji partnerskiej mają ogromne znaczenie. Nawet, jeżeli wielu twierdzi, że namiętność wraz z upływem czasu może zanikać, to ogniwem podtrzymującym ową namiętność jest miłość umacniająca więź obu małżonków. Punktem wyjścia tej więzi jest znajomość wzajemnych potrzeb, która pomaga w podsyceniu namiętności. Nigdy, żadna kobieta nie będzie na miejscu mężczyzny, jak i mężczyzna nie będzie na miejscu kobiety. To niemożliwe.

Wiemy, że pragnienia mężczyzn są inne niż pragnienia kobiet. Każdy mężczyzna chce mieć pewność, że potrafi swą wybrankę zaspokoić. Każda kobieta poczuje się zaspokojona, gdy mężczyzna będzie ją emocjonalnie wspierał i zaangażuje się w poznanie jej odmiennych pragnień. Różnice wynikające z fizyczności i odmiennych potrzeb, powodują często niezrozumienie siebie.

Zrozumieć mężczyznę

  • Naturą mężczyzn jest szybkie podniecenie, co prowadzi do chęci szybkiego rozładowania. Samo rozładowanie napięcia zaś staje się dla niego największą rozkoszą. Mężczyzna nie bierze pod uwagę tego, czego chce partnerka. Jeśli jednak już wie, często zapomina.

Rozładowanie napięcia seksualnego przyczynia się do tego, że mężczyzna może poczuć miłość. Kiedy dotyka nagiego ciała partnerki, jej piersi, kiedy odczuwa jej gładkość, rośnie w nim napięcie. W tym napięciu i zespoleniu z nią jedynie może poczuć jedność ze sobą. Po zaspokojeniu jego potrzeby dotykania, bycia dotykanym, jest bardziej zdolny do odczuwania i przeżywania nie tylko jej miłości, ale i innych uczuć: radości i spokoju. To poprzez przeżywany orgazm zostaje uwolniona w nim energia pozwalająca mu odczuwać i przyjmować jej miłość. Dlatego tak istotne są uczucia jego kobiety do niego. Im większa jest jej miłość do niego, tym bardziej on może ją przyjąć, by potwierdzić z kolei jego oddanie.

To poprzez swoją kobietę mężczyzna odczuwa miłość.

Podążanie za kobietą

  • Kobieta poprzez starania mężczyzny, rozmowę o uczuciach, bardziej z kolei otwiera się na seksualność. To jak taniec, w którym oboje partnerzy podążają za sobą. Przez budowanie wzajemnej miłości wiedzą, kiedy zrobić krok naprzód, a kiedy się wycofać.

Ta przeżywana harmonijnie codzienność, pozwala obu partnerom połączyć się w udanym seksie, który podtrzymywany, staje się najlepszą formą terapii.

Namiętność w związku nie musi zniknąć. Tę namiętność tworzy wzajemna bliskość.

Bliskość

Pierwszą przyczyną rozłamu, dwojga kochających się ludzi, jest zaniedbana bliskość. A tworzy się ją poprzez rozmowę, wspólny czas, zainteresowania. Budzi się poprzez podsycanie ognia, przez dotyk, seksualność i pielęgnowanie różnych form dotyku.

Często słyszę, gdy ktoś mówi: “na początku byliśmy tak blisko ze sobą”.  Co zatem tworzyło tą bliskość? Rozmowy, spędzany czas i uwaga, jaką sobie partnerzy dają.

A może zbliżyło Was do siebie wspólne nieszczęście i cierpienie, wspólna historia życia.

A co, jeżeli aspekt tworzący bliskość odszedł?  Być może jeden z partnerów się rozwija, a drugi nie, bo całą swoją uwagę poświęca swojemu marzeniu, nie uwzględniając w nim potrzeb współmałżonka. Jeżeli zmienia się czynnik tworzący bliskość, podążajcie za zmianami razem, wykażcie wzajemną troskę o siebie, wówczas, nawet jeśli zmieni się potrzeba jednego partnera, drugi nastawiony na jego dobro podąży za nim.

Namiętność musi być podtrzymywana przez obojga partnerów. Satysfakcjonujące życie seksualne przyczynia się do większej miłości. Nie istnieje udany seks, bez udanego życia codziennego.

Tak, jak mężczyzna dąży do rozładowania, tak kobieta pragnie wydłużenia tej chwili podniecenia i rosnącego napięcia. Aby było to możliwe, kobieta musi zadbać o swoje potrzeby fizyczne. Partnerka nadmiernie obciążona zadaniami, poświęcająca się życiu rodzinnemu, zapomina o swoich pragnieniach fizycznych. Przyjemność fizyczna schodzi na drugi plan lub przestaje się dla niej liczyć. Aby mogła odprężyć się, zrelaksować w zbliżeniu, potrzebują spokoju i poczucia, że nie zaniedbała dzieci, domu, pracy. Dlatego zrozumienie ze strony partnera i jego pomoc jest inwestycją w spełnione życie seksualne. Kobieta wspierana w codzienności, rozumiana i doceniona otwiera przed mężczyzną swe ciało.

Mężczyzna zaś, który wie, jak wykorzystać dotyk, jak zachęcić partnerkę otrzymuje nagrodę. Jest nią nie tylko udany seks, ale przede wszystkim pragnienie jego kobiety, by ją dotykał i zaspokajał. Przez to otrzyma coś, co będzie podtrzymywać ich namiętność – wzrastającą miłość.

 

Podziel się swoimi przemyśleniami

%d bloggers like this: