Blog

Wewnętrzna równowaga kluczem do sukcesu

Zawsze, odkąd pamiętam, szukałam mego celu życiowego. Wiedziałam podświadomie, że moje przeznaczenie musi wypływać z celu nadrzędnego mej Duszy, kompatybilnego z Wyższą Jaźnią. Docierałam stopniowo zatem do końca poszukiwań mając nadzieję, że gdy już odnajdę ten najwyższy cel, zgodny z planem Duszy, zakończę poszukiwania. Zrozumiałam tymczasem, że to niekończąca się historia, tak długo, jak długo jestem TUTAJ na ziemi. Wiedziałam też, że moja wędrówka na ziemi zakończy się wraz z najwyższym spełnieniem.

Wielu z nas w obecnych czasach poszukuje siebie, swej właściwej natury i tożsamości, która nigdy nie realizuje się w oderwaniu od Stwórcy, od tego boskiego czynnika. Poszukując siebie bowiem, pragniemy pozostać współtwórcami wielkich i wyjątkowych działań, a to zaś jest najważniejszą z misji, której wielu z nas pragnie. Bez integracji swych części siebie cel ten staje się niemożliwy. Integracja natomiast zawsze zakłada poukładanie wewnętrznych i zewnętrznych struktur – zakłada pragnienie i osiągnięcie harmonii i pewnego porządku. W harmonii zaś zawiera się jedność, bliskość.

Żyjąc w większej harmonii z każdym aspektem siebie, potrafimy kontrolować czynniki, które niegdyś wymykały się nam, jak nieokiełznane dzieci, niewychowane i oderwane od nas cząstki, dążące do ujarzmnienia.

Integracja, scalenie rozpoczyna się od ujrzenia i uznania za swoje tego, co zostało odłączone. Bez przyjęcia do siebie, uznania jako swoje nie może nastąpić pojednanie, wybaczenie i ukochanie.

Kochani, pracuję obecnie nad dość obszernym kursem dla nas.

Wewnętrzna równowaga kluczem do sukcesu

Tytuł kursu zmieniałam wielokrotnie omijając słowo SUKCES, tak, jakby pewna część mnie nie przyjmowała tego słowa do świadomości i nie pragnęła go, lub… uważała za komfort, na który nie chcę, tudzież nie mogę sobie pozwolić, tak, jakby mój umysł skanując wewnętrzne zapisane w ciele wspomnienia, nie odnajdował wyrazu SUKCES w spisie terminologii. A przecież każdy z nas, w większej, lub mniejszej mierze pragnie sukcesu. Kwestią dyskusyjną natomiast pozostaje przedmiot sukcesu. Podczas gdy dla jednych będzie nim obszar zawodowy, dla niektórych może nim być aspekt relacyjny i związkowy, lub jeszcze inny.

Kurs i jego moduły

Tak więc – moi drodzy – powyższy kurs WEWNĘTRZNA RÓWNOWAGA KLUCZEM DO SUKCESU nabiera kształtu o poszczególne moduły, które poruszają aspekt integracji na wielu płaszczyznach.

Nie osiągniemy pełnej harmonii, jeśli nie nastąpi zjednoczenie na poziomie wewnętrznym, osobowościowym, w perspektywach czasowych, z potencjałami przodków, potencjałami swej Duszy oraz na poziomie relacyjnym.

Każdy z modułów, z którymi wkrótce będziecie mogli się zapoznać, zawiera garść niezbędnych informacji (wstęp, wyjaśnienie, doświadczenia, aspekt naukowy) oraz konieczne do własnego rozwoju pytania do refleksji, ćwiczenia, medytacje i transformację podświadomości poprzez rysunek neurograficzny.

Umysł

Jestem z wykształcenia teologiem. Ukończyłam również Studium Rodziny, ucząc w tym czasie katechezy i udzielając nauk przedmałżeńskich. W czasie późniejszym ukończyłam Studium edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Posiadam certyfikaty kursów Totalnej Biologii i dla zaawansowanych One Brain oraz trenera nauki czytania metodą rodzinną.

Zawsze lubiłam zdobywać wiedzę, uczyć się. Niestety klucz do harmonii w sobie ukryty był nie w sferze umysłu i logiczności lecz w działaniu i realizowaniu programów i przedsięwzięć, w wyrażaniu mojego pisarskiego i graficznego potencjału, który okazał się potencjałem rodowym, a który mogę realizować w moich codziennych działaniach.

Pracuję kochani w szkole podstawowej. Podczas gdy starsze klasy nauczane są zdalnie, edukacja wczesnoszkolna pracuje w trybie stacjonarnym. Pracy zawodowej poświęcam większą część czasu lecz dla serca zostaje ta część autorska i pisarska.

Mam nadzieję, że wkróce już będę mogła przedstawić wam wszystkie moduły mojego kursu wraz z książką pt: „W ogrodzie Duszy – zaprzyjaźnij się ze sobą”.

Dobrego dnia dla Was <3

Podziel się swoimi przemyśleniami