Duchowość ciała

Ciało, organizm, fizyczność - są określeniami na naszą widoczną dla innych strukturę naszej osobowości i Duszy. Cielesność natomiast, jest pojęciem szerszym, obejmującym odruchy z niego płynące, odczucia wraz z potrzebami, pożądaniami i pragnieniami. Termin "cielesność", często przywołuje na myśl seksualność, czyli życiodajną energię, której składową są pożądanie, pragnienie i potrzeba kontaktu.