Duchowość i rozwój

Dusza karmi się sztuką. Jej język to muzyka, obraz, śpiew, poezja. Gdy jej tego dostarczamy, wznosimy ją ku boskości, gdy narażamy na cierpienie, pozbawiamy ją blasku.