Przeszłość

Przeszłość
Moje więzienie, w którym spędziłam wiele lat nazywa się uzależnieniem od miłości. Rzadko mówi się o tym jako o uzależnieniu. Używa się słów "toksyczna miłość", "toksyczny związek". Uzależnienie od miłości zamknęło mnie na wiele lat pozbawiając majątku, samodecydowania i pewności siebie. Oto moje przeżycia przeszłości - cykl artkułów poświęconych tej tematyce.