Selfirelacje

SELFIRELACJE - to jedna z moich pasji. Każdego dnia wchodzimy w interakcję z ludźmi, których spotykamy i z którymi na co dzień mieszkamy. Bliska więź ze sobą samym - SELFIRELACJA, jest wyjściową przestrzenią do stworzenia takich więzi z innymi, abyś wciąż mógł pozostać w nich sobą, abyś nie tracił w nich tej części, która jest najbardziej integralną wersją Ciebie. Relacje przyjacielskie wnoszą w nasze życie lekkość i przypominają o więzach, które zapisują się w naszym życiu, jak słowa na kartkach książki, zawsze tam pozostając.