Uzależnienia

Jakiekolwiek uzależnienie mamy na myśli, zawsze jest ucieczką od POCZUCIA PUSTKI, w pewnym obszarze życia. Uciekając od tego, czego nie mamy, uciekamy od tego, do czego dążymy.

 • Blog,  Uzależnienia

  Jak przetrwać w swym własnym więzieniu?

  Każdy z nas zmaga się z tym problemem, ponieważ choć raz w życiu go doświadczył. Jeśli nie jest miejscem rzeczywistym i realnym, to jest tym wewnętrznym, które tworzą ograniczenia, schematy lub mury instytucji. Jak przetrwać i nie poddawać się? Czasami pobyt w więzieniu może zaowocować w nieoczekiwany sposób ze szczególną korzyścią dla literatury. Znane są:  „Fanny Hill. Wspomnienia kurtyzany”- Johna Clelanda,   „Śmierć Artura” Thomasa Malory czy „Don Kichot” Miguela de Cervantes. W takich miejscach ludzie doznają zwrotu w życiu. Zmienia się perspektywa patrzenia na swoje życie, swoje czyny, lub wzrasta świadomość, jeśli zakłada się oczywiście pozytywne zmiany. Uwięzić można ciało, ale gorsze dla człowieka jest uwiązanie duszy i tożsamości. Można…

 • Blog,  Uzależnienia

  Jak wyjść z uzależnienia? Nałóg jako więzienie

  Możesz być kimkolwiek zechcesz, robić, cokolwiek chcesz, ale czy cel główny, z którym przyszedłeś na świat czyni Cię wolnym? Ograniczenia w uzależnieniu – mury więzienia Przynajmniej raz w życiu, każdy z nas miał poczucie uwięzienia, utknięcia. Mówimy, że ograniczają nas inni, począwszy od dzieciństwa. Wyznaczają nakazy i zakazy, regulaminy. Są to: rodzice wychowawcy nauczyciele pracodawca partner/partnerka. władza polityczna autorytety religijne. Generalnie są to osoby, które mają nad nami jakąś władzę i przejmują kontrolę nad zachowaniem lub myśleniem w określonej ideologii. Często jednak, to my sami nakładamy na siebie jakieś ramy, pozwalając na kierowanie nami przez osoby autorytarne. W tych nakazach i dyrektywach wielu z nas czuje się uwięzionym i osaczonym.…

 • Blog,  Uzależnienia

  Czym jest uzależnienie?

  Kluczem do uwolnienia od nałogu jest uświadomienie i zrozumienie, że to, co daje uzależnionej osobie nałóg może znaleźć tylko w sobie, w głębi swej istoty.