Związek i relacje

Każdy partner, jakiego dla siebie wybieramy, stanowi najczęściej uzupełnienie naszych braków i niespełnionych pragnień. Dlatego gdy odchodzi, gdy coś się kończy odczuwamy, jakbyśmy utracili część siebie. Związek partnerski nie musi taki być. Partner, którego wybieramy, podobnie jak i my, może być kompletną, pełną jednostką. To z nim, angażując wszystkie nasze sfery, pragniemy przejść resztę swych dni i wzrastać ku pełni.

Relacja partnerska w związku opiera się na równości, na wspólnych dążeniach i wartościach, lecz z równoczesnym zachowaniem swych ról i z uszanowaniem wzajemnej przestrzeni.