WEWNĘTRZNA RÓWNOWAGA – KLUCZEM DO SUKCESU

Zachowanie równowagi, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz – ze światem zewnętrznym – nie jest praste, szczególnie w czasach dzisiejszych, gdy wokół tyle bodźców.

kurs – e-book

 

Zawracanie uwagi na wewnętrzny świat: fizyczny, umysł, uczucia/emocje, pomoże nam dostroić się do relacji z innymi i światem zewnętrznym. Jest to jednak możliwe tylko wówczas, gdy kżdy z obszarów otrzymuje uwagę, gdy jest zaopiekowany, a jego potrzeby są zauważane.

Ta część, jest podstawą do pracy i do pokochania swój pięciu ciał – obszarów.


PO
BIERZ ZA DARMO