Walka między miłującą Boginią a skrzywdzoną Lilith

W sercu prawie każdej kobiety, która nie uzdrowiła w sobie żeńskości toczy się walka między dwiema siłami – miłującą, współczującą Boginią a skrzywdzoną Lilith. Miłująca Bogini reprezentuje wszystko, co jest dobre i czyste w kobiecie. Jest to aspekt jej osobowości, który emanuje miłością, troską i dobrocią wobec innych. Z drugiej strony mamy skrzywdzoną Lilith, która jest przepełniona dumą i żądzą równości. To ta część kobiety, która doznała krzywdy i buntuje się przeciwko temu, co ją raniło. Potrzeba niekiedy wielu miesięcy czy lat, aby przepracować ten wzorzec i go zintegrować.

Walka między obiema archetypami żeńskości może manifestować się na różne sposoby, zarówno wewnętrznie, jak i w relacjach z innymi.

  1. Wewnętrzne konflikty emocjonalne: Kobieta może doświadczać wewnętrznych konfliktów emocjonalnych, w których miłująca Boginia i skrzywdzona Lilith starają się dominować nad jej myślami i uczuciami. To może prowadzić do wewnętrznych rozdźwięków, które wpływają na jej samopoczucie i sposób myślenia.
  2. Zmienność nastrojów: Zmienność nastrojów może być kolejnym objawem wewnętrznej walki. Kobieta może doświadczać nagłych zmian nastroju, gdzie jednego dnia czuje się pełna miłości i empatii (jak miłująca Bogini), a następnego dnia może być pełna złości i buntu (jak skrzywdzona Lilith).
  3. Trudności w podejmowaniu decyzji: Wewnętrzna walka między miłującą Boginią a skrzywdzoną Lilith może sprawić, że kobieta będzie miała trudności w podejmowaniu decyzji. Może być rozdarta między pragnieniem dbania o innych i szukaniem równowagi emocjonalnej (jak miłująca Boginia), a pragnieniem równości, godności i zemsty (jak skrzywdzona Lilith).
  4. Konflikty w relacjach: Wewnętrzna walka może również prowadzić do konfliktów w relacjach z innymi ludźmi. Kobieta może mieć trudności w utrzymaniu zdrowych i głębokich relacji z partnerem, rodziną czy przyjaciółmi, ponieważ jej wewnętrzne rozterki mogą się odzwierciedlać w sposób, w jaki komunikuje się i zachowuje w relacjach.
  5. Poczucie niepokoju i niepewności: Wewnętrzna walka często powoduje poczucie niepokoju i niepewności co do samej siebie, swojej wartości i swoich decyzji. Kobieta może się zastanawiać, czy jej postępowanie jest właściwe i czy jest w stanie pogodzić różne aspekty swojej tożsamości w spójny sposób.

Efektem toczącej się walki między miłującą Boginią a skrzywdzoną Lilith jest niejednokrotnie głęboka frustracja i wyniszczające emocje. Często, nie wiedząc same dlaczego, kobiety mogą odczuwać permanentne zmęczenie i brak energii.

Miłująca Bogini

Miłująca Bogini jest tym aspektem kobiecej tożsamości, który pragnie zachować harmonię i tworzyć głębokie relacje z innymi ludźmi. Jest to ta część kobiety, która jest gotowa poświęcić się dla dobra innych, która jest pełna troski i empatii. Aspekt miłującej Bogini objawia się wtedy, kiedy:

Pomagamy innym oraz jesteśmy otwarte na klarowne wyrażanie swoich emocji. Kiedy słuchamy innych z empatią i oferujemy wsparcie. Miłująca Bogini troszczy się o bliskich i dba o ich komfort i szczęście, wielokrotnie rezygnując ze swoich potrzeb. Jeżeli wie, że w owym poświęceniu dla bliskich nie traci siebie, jeżeli nie ma poczucia wykorzystania, to działanie jej przynosi korzyść wszystkim, co prowadzi do tworzenia harmonijnych relacji. Miłująca Bogini stara się unikać konfliktów i dążyć do rozwiązania sporów w sposób pokojowy i konstruktywny.

W każdej z tych sytuacji aspekt „Miłującej Bogini” przejawia się poprzez empatię, troskę i gotowość do oddania siebie dla dobra innych. Jednakże, gdy jest wykorzystywany przez „skrzywdzoną Lilith”, może prowadzić do wewnętrznych konfliktów i zaniechań własnych potrzeb na rzecz innych.

Skrzywdzona Lilith

Druga kobieta to skrzywdzona Lilith. Symbolizuje ona bunt i pragnienie równości z mężczyzną. To ta część kobiety, która została skrzywdzona przez niedojrzałe relacje, ta część, która pragnie zemsty za swoje cierpienia. Lilith często odnajduje się w sytuacjach konfliktowych, gdzie próbuje walczyć o swoje prawa i godność. Jednak jej działania mogą czasami prowadzić do jeszcze większych problemów i rozdźwięków z miłującą Boginią.

To jej przypisuje się różne znaczenia, symbole w zależności od kontekstu kulturowego i religijnego. Kochani… oto kilka aspektów, które często są związane z Lilith:

  1. Skrzywdzona i odrzucona: W niektórych wierzeniach Lilith jest przedstawiana jako skrzywdzona i odrzucona postać, która została wypędzona z Raju, odrzucona przez Adama. Jest to symbol buntu i niezależności, który często kojarzy się z negatywnymi konsekwencjami, takimi jak złość i mściwość.
  2. Silna i niezależna kobieta: W niektórych mitach Lilith jest przedstawiana jako silna i niezależna kobieta, która odmawia podporządkowania się Adamowi i wychodzi z Raju, aby szukać swojej własnej drogi. Jest to symbol siły i determinacji, ale również czasami jest interpretowany jako zagrożenie dla tradycyjnych norm społecznych.
  3. Demoniczny byt: W niektórych religiach i wierzeniach Lilith jest postrzegana jako demoniczny byt lub demonica, który próbuje szkodzić ludziom, zwłaszcza dzieciom i nowożeńcom. Jest to symbol zła i destrukcji, który jest przeciwny wartościom moralnym i religijnym.
  4. Opiekunka nad kobietami w ciąży i nowonarodzonymi dziećmi: W niektórych kulturach Lilith jest również postrzegana jako opiekunka nad kobietami w ciąży i nowonarodzonymi dziećmi, która chroni je przed złymi duchami i niebezpieczeństwami. Jest to symbol opiekuńczości i troski, który pomaga kobietom w ich macierzyńskim doświadczeniu.
  5. Symbol seksualności i wyzwolenia: Lilith jest czasami interpretowana jako symbol seksualności i wyzwolenia, który odzwierciedla pragnienie wolności i eksploracji własnych pragnień i fantazji seksualnych. Jest to symbol emancypacji i równouprawnienia płci, który odwołuje się do potrzeby wyzwolenia się od patriarchalnych norm i ograniczeń.

Te wymienione wszystkie aspekty Lilith odzwierciedlają jej bogatą naturę, która może być interpretowana na wiele różnych sposobów w zależności od kontekstu kulturowego i religijnego.

Pogodzenie dwóch sił

Kluczem do znalezienia spokoju i równowagi wewnętrznej jest pogodzenie dwóch sił – miłującej Bogini i skrzywdzonej Lilith. Każda kobieta, która w sobie odnajdzie konflikt pomiędzy miłującą Boginią a Lilith musi zrozumieć, że obie te części są integralną częścią jej osobowości. Musi uświadomić sobie na głębszym z poziomów, że nie może ignorować żadnej z nich. Spokój i harmonię może odnaleźć dopiero poprzez akceptację obu aspektów swojej tożsamości, której tak bardzo pragnie.

W plemieniu Czirokezów (w kulturze indiańskiej) znane jest powiedzenie:

„Walczą we mnie dwa wilki?

Który z nich wygra?

Ten, którego nakarmisz” .

Jeśli pragniemy uzdrowić naszą żeńskość, musimy obdarzyć uwagą oba aspekty. Uzdrowiona żeńskość to nie Bogini, poświęcająca się w imię swoich potrzeb. To nie jest również Lilith wiecznie walcząca o swoją pozycję wśród mężczyzn. Uzdrowiona żenskość to harmonia i taniec cech „Miłującej Bogini z Lilith”. To proces, który może trwać wiele lat i może wymagać wsparcia przyjaciół lub terapeuty.

Samoświadomość i zauważenie konfliktu pomiędza obiema wewnętrznymi kobietami jest pierwszym krokiem do uzdrowienia. Następnym jest akceptacja obu aspektów jako integralnej części siebie. Nie ma potrzeby odrzucania ani potępiania żadnego z nich, ponieważ oba są częścią naszej tożsamości. Dopiero wówczas można pracować nad znalezieniem równowagi pomiędzy oboma aspektami. To może oznaczać uświadomienie sobie, kiedy każdy z nich jest potrzebny i jak można je integrować w różnych sytuacjach życiowych. Droga do równowagi wiedzie przez wykorzystanie mocnych stron, zarówno buntującej się Lilith, jak i miłującej Bogini.

Przykłady

Możesz wykorzystać stanowczość i asertywność w relacjach osobistych i zawodowych lub wobec deprecjonującego twe wartości partnera. Korzystając z energii Lilith, możesz odważniej podążać za swoimi pasjami, eksplorować nowe możliwości i nie bać się być sobą w świecie, który często promuje konformizm i zależność.

Użyj empatii do oferowania wsparcia innym ludziom w trudnych chwilach. Okaż wrażliwość i troskliwość, aby słuchać i rozumieć potrzeby innych.

Upominaj z łagodnością i wspieraj pokazując granice. Naucz Lilith delikatności, zaś miłującą boginię asertywności. Niech obie się zaprzyjaźnią i znajdą porozumienie w duchu Prawdy i Miłości.

Co o tym sądzisz?

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

1 komentarz