Neurografika,  Blog

Neurografika – stwórz swe możliwości i zbuduj wyobraźnię – cz. 1

Twórcą, inicjatorem neurografiki jako sposobu na pobudzenie wyobraźni i tworzenia swej nowej, lepszej rzeczywistości jest dr Pavel Piskarev. Jego metoda szybko się rozrasta, znajdując wielu zwolenników.

Twórca metody, w neurografice stosuje takie symbole jak: koło, kwadrat, trójkąt i jako pierwszy opatentował znaczenie linii. Są to podstawowe znaki graficzne, które służą do zapisu.

Koło – to symbol harmonii i jedności. Ojciec archetypów, C.G. Jung interpretuje koło/okrąg jako upływ czasu i przemijalność. To źródło energii i stan dobroci, zaś w ujęciu holistycznym jest czymś świętym.

Kwadrat jest archetypem niezawodności, pewności i stabilności. To materia, stworzona również przez człowieka, która daje poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa. Ściana w kwadracie przypomina o oparciu. Kwadrat symbolicznie przedstawia dom, ziemię i wiarygodność.

Trójkąt – jedno ze znaczeń to symbol Trójcy Świętej w chrześcijaństwie. Trójkąt również, a może przede wszystkim, symbolizuje konflikt.

Linia – ma cechy natury. Pozwala przejąć kontrolę świadomości. Pamiętajmy – jak podkreśla twórca neurografiki – że w przyrodzie nie ma nic powtarzalnego. Kreśląc linię, miejmy w świadomości obraz przyrody i natury, falujących i krętych linii wód, czy pasma gór.

Neurografika zatem opiera się na linii neurograficznej, która w żadnej części swego ruchu się nie powtarza.

Pavel Piskarev w swych wykładach podaje sporo ciekawostek, które poparte dowodami sprawiają, że neurografika jako metoda jest tak skuteczna w procesie modelowania wyobraźni i realizowania marzeń. Podkreśla w swych wykładach również znaczenie kaligrafii, która jest narzędziem do rozwijania kory mózgowej. Dzięki kaligrafii ludzie wynaleźli narzędzia służące do drukowania i maszyny do pisania. Jak mówi: „Ci, którzy wynaleźli maszyny do pisania, byli nasicielami tych idei, które ludzie później drukują”.

Znaczenie intencji w neurografice

Rysunek neurograficzny zaczyna się od intencji, czyli od tego, o co prosimy. Nie bójmy się, że na początku linie są krzywe, kolory niespójne czy linie chaotyczne. Estetyka może być etapem późniejszym. Według niego „prawdziwa sztuka to nie forma, nie styl, lecz intensywność treści psychotycznej”. Treść mentalna nie polega na tym, jak pięknie malujemy, ale na tym, jak bardzo w tym, co malujemy, obecni jesteśmy mentalnie. Nie to jest ważne, czy obraz wiernie oddaje rzeczywistość, lecz to, jak bardzo pobudzimy wyobraźnię.

Zatem:

Pierwszym krokiem jest intencja.

Pomyśl, z jakim bolesnym tematem chcesz pracować. Z czym sobie nie radzisz lub co chcesz zmienić, czego pragniesz? Może lepszej przyszłości… może zmiany przekonania na dany temat… może niewygodną relację.

Następnie zacznij rysować. Nie oceniaj i nie zastanawiaj się lecz po prostu rysuj.

Podejmij zadanie, które cię niepokoi, a potem to po prostu zrób! To, bowiem, co nas interesuje i stopień obecności w temacie, daje energię i pobudza do działania.

Neurografika – to twórcza metoda przekszatcania świata

Metoda Pavla Piskareva uczy przede wszystkim kontaktu ze sobą. To modelowanie na papierze, które pozwala kształtować przyszłość. Jeżeli nasz mózg się nie rozwija, nie jesteśmy w stanie niczego wymyślić. W dzisiejszych czasach wydaje się, że niemalże wszystko za nas wykonują maszyny. Kiedyś pisano listy, życzenia na papierze, kreśląc linie, dziś mamy komunikatory, sms-y, messenger itp. Pozostaje zatem pytanie:

„Jak rozwijać się i zachować siebie w tym rozwiniętym technologicznie społeczeństwie?”

Pozwala nam na to neurografika, metoda mająca wpływ na naszą kreatywność i rzeczywistość.

Zapraszam wkrótce do dalszej części.

Podziel się swoimi przemyśleniami