O BLOGU

Treści na blogu

  • relacje międzyludzkie
  • relacja w odniesieniu do siebie – Selfirelacja 
  • wolność od nałogów
  • wolność duchowa – Soulfree

O czym jest blog?

Lubię w życiu obserwować ludzi, patrzeć na nich i dostrzegać. Refleksje na temat związków, relacji wypływają ze mnie tworząc formę krótkich artykułów bądź książek.

O relacjach międzyludzkich

Przez całe życie dążyłam do pomagania innym. Wspierałam słowem, podnosiłam na duchu. Całe… Dobra… 27 lat pracuję jako pedagog, wcześniej jako nauczyciel religii. Relacje między dziećmi, relacje rodzicielskie, partnerskie to mój ulubiony temat, który w latach późniejszych zaczął formować się w stronę SELFIREACJE, a następnie jako autorskiego bloga. 

O szukaniu wolności od nałogów i uzależnień

Moje drogi tak przeważnie się krzyżowały, że wiele razy spotykałam na nich ludzi uwikłanych w trudne sytuacje, uzależnionych i uwięzionych w nałogach. Zmusiło mnie to, do poszukiwań uwięzienia swej Duszy oraz do odnalezienia drogi do wolności jej, poprzez pisanie i rysowanie. 

%d bloggers like this: