Relacja z wewnętrznym dzieckiem,  Blog,  Selfirelacja

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny – „Bajkowe Relacje”

Tło projektu

Rozwój technologii w czasach, w których żyjemy, zdecydowanie ułatwia dostęp do wielu informacji. Szybkość i dostępność do wiedzy, podpowiedzi na zadawane pytania są atutami cyfrowego postępu. To doskonałe narzędzia używane w pracy, w szkołach, placówkach i domach, jako forma nauki zdalnej, w okresie trwającej epidemii. Niestety, korzystanie z urządzeń typu telefony, laptopy, smartfony jest dla społeczeństwa zarówno błogosławieństwem, jak i przekleństwem.

Tempo rozwoju cywilizacji, wymaga od nas większej odpowiedzialności, adekwatnej do wynikających z rozwoju zagrożeń, szczególnie wśród nieświadomych dzieci i młodzieży. Korzystanie z dobrodziejstw technologii w sposób nieświadomy, bez ostrożności i zachowania umiaru, naraża nie tylko dorosłych, ale w szczególny sposób młode pokolenie i dzieci na niebezpieczeństwa i porażki. Dotyczy to sfery relacyjnej w społeczeństwie oraz sfery kreatywnej. Płaszczyzny narażone szczególnie na zaniedbanie w obliczu rozwoju świata cyfrowego i internetowego to:

 • komunikacja interpersonalna,
 • zaniedbanie więzi i poczucia bliskości,
 • izolacja,
 • rozleniwienie w sferze umysłowej oraz
 • ucieczka od podejmowania refleksji nad istotą ludzkości.

Niepokojące symptomy nadmiernego przebywania w świecie internetu to zanik poczucia tożsamości i wrażenie zniewolenia, które objawia się poprzez niechęć do działania, nawiązywania bliższych relacji, wzrastające poczucie rywalizacji oraz izolację od otoczenia. Długotrwałe, pozbawione kontroli przebywanie w świecie nierzeczywistym-komputerowym pozbawia nas refleksji nad swoim życiem, a kierowanie się wartościami ludzkimi sprowadza się dziś do odwagi.

Książka dziś coraz częściej zostaje zastępowana tabletami. Pozwala to na szybki dostęp do publikacji i oszczędność czasu. Niestety gdzieś w tym pędzie zatraca się obycie kulturalne z bibliotekami, a nawyki spędzania wspólnego czasu z książką ustępują miejsca grom i portalom internetowym.

Projekt Bajkowe relacje jest odpowiedzią na powyższą sytuację. Podejmuje próbę przywrócenia umiejętnego nawiązywana relacji i komunikacji interpersonalnej. Pokazuje sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach i pozwala dostrzec potencjały, które realnie i  świadomie rozwijane u boku nauczycieli i rodziców wyznaczają dziecku  kierunek. Tematyka i dostosowane do programu treści wspomagają dziecko w funkcjonowaniu  emocjonalnym i poznawczym.

Dlaczego "Bajkowe Relacje"?

Któż z nas nie marzy o bajkowych relacjach? To wyrażenie sugeruje relacje idealne, bowiem każda bajka zazwyczaj kończy się dobrze. Dobro zawsze zwycięża. Ktoś powie bajkowe, gdyż idealne nie istnieją. Dlaczego zatem bajkowe?

Bo możliwe pomiędzy złym wilkiem a Czerwonym Kapturkiem, dobrą Śnieżką a podstepną macochą. Dla dziecięcej wyobraźni nie ma rzeczy niemożliwych. Baśniowe postacie w jednej chwili mogą przeobrazić się w co tylko chcą i nawiązać porozumienie z kimkolwiek pragną, ponieważ przedstawione historie prawie zawsze kończą się dobrze. Tak powinny przebiegać relacje. Niezależnie od natężenia konfliktu, celem jest zawsze porozumienie, czyli właściwe zakończenie. Tak, jak bajka zakończona morałem, tak adekwatnie do sytuacji i dialogu wnioski budują więz pomiędzy bohaterami historii. Bajkowe, ponieważ główni bohaterowie nie zawsze żyja w świecie realnym. Są osobami z sieci internetowej lub wymyśloną – urojoną postacią, lub pochodzącą z lat dziecięcych. Bajkowe, gdyż dialog postaci, to dialog ze swoim alter ego.

Uczmy dzieci wyrażania swoich myśli i przyjmujmy z konstruktywną krytyką ich pomysły.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest pobudzenie dzieci do spędzania czasu z rodzicami i rodzeństwem poprzez ograniczenie czasu spędzanego w świecie Internetu. 

Cele szczegółowe:

a) w obszarze emocji:

 • nauka prawa do emocji tych, z którymi dziecko sobie nie radzi, bo w rozumieniu dorosłych są złe i niepożądane,
 • kształcenie umiejętności nazywania, odkrywania i wyrażania emocji,

b) w obszarze zachowania:

 • kształcenie umiejętności rozwiązywania konfliktów i radzeniami sobie z trudnościami,
 • asertywności bez przemocy,

c) w obszarze twórczości

 • ukazanie dzieciom możliwości zabawy i sposobu na nudę, w rzeczywistym świecie,

USZANUJMY FAKT, ŻE DZIECKO JEST ZDOLNE DO SAMODZIELNEGO MYŚLENIA. JEST TWÓRCZE.

Nie dawajmy zawsze i natychmiast dzieciom gotowych rozwiązań. Prowokujmy do znajdowania rozwiązań.

d) w obszarze dialogu i komunikacji

 • kształcenie umiejętności prowadzenia dialogu i właściwej komunikacji,
 • nauk podejmowania dialogu, a nie rozwiązań siłowych,

e) w obszarze poznawczym

 • logicznego myślenia w przewidywaniu konsekwencji swoich wyborów,
 • adekwatnego oceniania wydarzeń, bez nadinterpretacji,
 • zachęcenie do czytania książek;
 • nauka wyrażania dziecięcych myśli i dobierania słownictwa,

Sposoby realizacji projektu

Tłem i podstawą do realizacji jest bajka "Przygody Egonka i Kalorci"

 1. Wspólne czytanie bajki pt. Przygody Kalorci i Egonka w Krainie Światła i Cienia;
 2. Zajęcia aktywizujące dzieci do interpretacji fragmentów bajki;
 3. Odgrywanie ról w przedstawieniu o Kalorci i Egonku;
 4. Wyrażanie emocji, poprzez rysunek, taniec, ruch;
 5. Tworzenie historii głównych bohaterów metodą „storyline”;
 6. Redagowanie swojej własnej książeczki;
 7. Udział w konkursie;
 8. Szkolenia i wykłady dla rodziców o charakterze doradczym;
 9. Piknik rodzinny.

One Comment

Podziel się swoimi przemyśleniami

%d bloggers like this: