• Blog,  Selfirelacje

    Wewnętrzna równowaga kluczem do sukcesu

    Zawsze, odkąd pamiętam, szukałam mego celu życiowego. Wiedziałam podświadomie, że moje przeznaczenie musi wypływać z celu nadrzędnego mej Duszy, kompatybilnego z Wyższą Jaźnią. Docierałam stopniowo zatem do końca poszukiwań mając nadzieję, że gdy już odnajdę ten najwyższy cel, zgodny z planem Duszy, zakończę poszukiwania. Zrozumiałam…